Het PIA toetsmodel Rijksdienst: inbedding, inhoud en eerste ervaringen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-21
TijdschriftPrivacy & Compliance : tijdschrift voor de praktijk
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014

Citeer dit