Het publieke belang van politieke partijen: eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

K. Veling, A.H.M. de Jong, S.L. de Lange, Gerrit Voerman

OnderzoeksoutputProfessional

1024 Downloads (Pure)

Samenvatting

In april 2017 stelde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie- en adviescommssie in om de sinds maart 2013 geldende Wet financiering politieke partijen te evalueren. In dit rapport doet genoemde commissie verslag van deze opdracht en analyseert daartoe de plaats en functies van politieke partijen in het politieke stelsel.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aantal pagina's63
StatusPublished - 2018

Citeer dit