Het 'Rassen'-onderzoek bij de haring (Clupea harengus L.) en de interpretatie van veranderingen in de Noordzee-haring visserij

Jenne Johan Zijlstra

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Het 'rassen'-onderzoek bij de haring (Clupea harengus L.) en de interpretatie van veranderingen in de Noordzee-haringvisserij : een serie artikelen over de populatiestructuur van de Noordzee-haring in verband met vragen over bevissing en beheer van de stand. De publicaties, hier bijeengebracht, vormen een onderdeel van en studie over de Noordzee-haring, een vis van relatief grote economische betekenis, hetgeen mag blijken uit de jaarlijkse vangst van ca. 800.000 ton, ongeveer een derde gedeelte van de totale zeevisvangst uit het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Het onderzoek, dat omstreeks het begin van de eeuw aanving en wordt uitgevoerd door nationale visserij-instituten van landen met haringvisserijen, heeft zich uiteraard gericht op visserij-relevante kennis, waarbij naast zaken de algemene biologie van de soort betreffende vooral populatie-dynamische aspecten worden bestudeerd. Meer dan bij andere commercieel belangrijke vissoorten is er bij de haring aandacht besteed aan het voorkomen van locale „rassen". Het zijn vooral de sterke en duidelijke migraties van de soort en de grote variaties in voortplantingstijd onafhankelijk van de geografische verspreiding, die de vraag naar de afbakening van populaties al vroeg heeft opgeroepen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Baerends, G, Supervisor
  Datum van toekenning18-jun.-1973
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 1973

  Citeer dit