Het RE-AIM model bij effectonderzoek van praktische interventies

R.M. Andela, A. Dijkstra, J.P.J. Slaets, R. Sanderman

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11-15
Aantal pagina's5
TijdschriftVerpleegkunde
Volume23
StatusPublished - 2008

Citeer dit