Het rechtskarakter van het beslagrecht. Een analyse van een procesrechtelijk begrip aan de hand van een vergelijking met rechtsfiguren uit het burgerlijk recht, in het bijzonder met de zakelijke zekerheidsrechten, en met het faillissement.

Dick Johan van der Kwaak

Onderzoeksoutput

925 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wat is het rechtskarakter van het beslagrecht? Die probleemstelling is relevant omdat in de literatuur een neiging bestaat om het beslagrecht zowel op het niveau van de begripsvorming als bij de beantwoording van concrete rechtsvragen niet zozeer als rechtsfiguur sui generis te beschouwen maar veeleer over één kam te scheren met begrippen en regels uit het burgerlijk recht. Daarmee wordt het eigen karakter van het beslagrecht miskend. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Brunner, Christiaan, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9026820933
StatusPublished - 1990

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Beslagrecht
  • Nederland
  • burgerlijk procesrecht

Citeer dit