Het regeerakkoord van Rutte III. Confrontatie van het regeerakkoord met de voorspellingen van akkoorden van drie mogelijke coalities op 16 maart 2017

Franciscus Stokman, P. Laucardi, J. Knoop, van der, J. Draaijer

OnderzoeksoutputProfessional

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 18-okt-2017

Citeer dit