Het regime inzake de eigen woning in de Wet IB 2001

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40 - 50
Aantal pagina's11
TijdschriftDossier Onderneming, Financiering en Recht
Volume46
StatusPublished - 2001

Citeer dit