Het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a Awb: de stand van zaken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

86 Downloads (Pure)

Samenvatting

The principle of relativity is a new principle in dutch administrative law. It restricts the annulment powers of the administrative judge. The article deals with the concept of the principle and the appearance in case law of the administrative judge
Vertaalde titel van de bijdrageThe principle of relativity according to article 8:69a General Administrative Law Act
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)160-179
Aantal pagina's20
TijdschriftJB Plus
Volume2015
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1-okt.-2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a Awb: de stand van zaken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit