Het risico-denken in het strafrecht

OnderzoeksoutputAcademic

249 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)31-40
Aantal pagina's10
TijdschriftOntmoetingen : Voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap
Volume2012
Nummer van het tijdschrift17
StatusPublished - 2012

Citeer dit