Het sheehansyndroom bij kraamvrouwen

K.J.M. Stibbe*, G. van den Berg, A. Elvan-Taşpınar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)244-248
  Aantal pagina's5
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie
  Volume128
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - jun.-2015

  Citeer dit