Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749

Joannes Frima

Onderzoeksoutput

195 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aldus werd het strafrecht in de Ommelanden van 1602-1749 gehandhaafd en wel zonder dat voor den veroordeelde gelegenheid bestond bij een hoogeren techter van de tegen hem gewezen sententie in hooger beroep te komen. De rechtspraak in strafzaken was vanouds beschouwd als een patrimonieel goed, een heerlijk recht en dit was ook de algemeende opvatting gedurende de 17e en eerste helft der 18e eeuw. Zie: Slotwoord
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning5-jul-1920
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1920

Citeer dit