Het succes van de zomerschool door leerlingen verklaard: Een analyse van succesfactoren volgens leerlingen uit de zomerschool pilot 2014

A.F. Kievitsbosch, M.C. Timmerman

OnderzoeksoutputProfessional

173 Downloads (Pure)

Citeer dit