Het t-woord

  OnderzoeksoutputProfessional

  86 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  ‘Tough on crime, tough on the causes of crime.’ Met deze campagneslogan won Tony Blair in 1997 de Britse verkiezingen. Waar linkse politici veiligheid lang als rechts thema hadden weggezet en hoogstens aanstuurden op het wegnemen van de oorzaken van ongewenst gedrag, slaagde New Labour erin om de aanpak van concrete overlast en criminaliteit weg te sleuren uit het conservatieve politieke kamp. Blair bediende zich onder meer van de justitiële machinerie: in het eerste regeringsjaar trad de Crime and Disorder Act in werking en werd het mogelijk om door middel van een zogenaamde Anti-Social Behaviour Order (asbo) overlast te bestrijden. De ‘law-abiding majority’ moest het winnen van de ‘neighours from hell’.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's3
  TijdschriftSocialisme en Democratie
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit