Het temmen, labelen en beprijzen van de tijd: Boekbespreking “Van prikklok tot thuiswerken” (Ton de Korte)

Arie Glebbeek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)281-283
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun.-2023

Citeer dit