Het terpenlandschap als actueel onderzoeksthema

Gilles de Langen, Johan Nicolay, Mans Schepers, Annet Nieuwhof, Daniël Postma, Marco Bakker, Theunis Varwijk, Wietske Prummel, Gerard Aalbersberg, Peter C. Vos

OnderzoeksoutputProfessional

23 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageThe terp landscape as current research theme
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50-58
TijdschriftHet Nederlands landschap : Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2016

Citeer dit