Het terugdringen van hoger beroep in strafzaken

OnderzoeksoutputAcademic

710 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
TitelPet af : liber amicorum D.H. de Jong
RedacteurenB.F. Keulen, G. Knigge, H.D. Wolswijk
Plaats van productieNijmegen
Pagina's377-386
Aantal pagina's10
StatusPublished - 2007

Citeer dit