Het topje van de ijsberg: 35 jaar Arctisch centrum (1970-2005)

Nienke Boschman (Redacteur), Louwrens Hacquebord (Redacteur), Jan Willem Veluwenkamp (Redacteur)

OnderzoeksoutputAcademic

25 Citaten (Scopus)
2313 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het Arctisch Centrum werd op 19 januari 1970 opgericht door zes hoogleraren uit de alfa- en gamma-faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. De statuten van de Interfacultaire werkgroep Arctisch Centrum van die datum vermelden dat "De oprichting is geschied onder goedkeuring van de betrokken faculteiten en is bekrachtigd door het College van Rector en Assessoren der Universiteit". Daarmee was het Arctisch Centrum een feit. Op 19 januari 2005, 35 jaar na de oprichting, telt het Arctisch Centrum tien medewerkers die zich bezighouden met historisch, geografisch, cartografisch, archeologisch, biologisch en milieukundig onderzoek in beide poolgebieden. Bovendien vertegenwoordigen zij Nederland in diverse internationale organisaties op het gebied van het poolonderzoek. Het leek ons, als medewerkers van het Arctisch Centrum, een goed idee de oprichting van het centrum te gedenken door samen met oud-bestuursleden, oud-medewerkers, studenten en oud-studenten een bundel samen te stellen waarin wordt stilgestaan bij activiteiten, gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden van het centrum. Uiteindelijk hebben zeventien mensen aan deze bundel bijgedragen.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijBarkhuis Publishing
Aantal pagina's160
VolumeCircumpolar Studies
UitgaveVolume 2
StatusPublished - 2005

Citeer dit