Het tot duim maken van de wijsvinger volgens Littler

Jacobus Hage

  Onderzoeksoutput

  616 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Daar de duim functioneel bijna de helft van de hand vertegenwoordigt, is een partieel of totaal ontbreken van de duim een ernstige afwijking. Niet alleen is het materieel ontbreken van de duim een ernstige mutilatie, ook het functionele verlies van de duim betekent een ernstig verlies van de totale handfunctie. Wanneer maximaal slechts het eindlid van de duim verloren is gegaan, zijn in het algemeen geen reconstructieve ingrepen nodig. Wanneer echter behalve het eindlid ook nog een belangrijk deel van de grondfalanx verloren ging, zijn herstellende operatieve ingrepen wel geindiceerd. Dit geldt a fortiori wanneer bovendien nag een deel of het geheel van het eerste metacarpale ontbreekt.Er zijn dan verschillende reconstructieve ingrepen mogelijk, afhankelijk van de mate van ontbreken van de eerste straal der hand. In die gevallen, waar meer dan de distale helft van de grondfalanx ontbreekt -en zeker waar bovendien nog een deel van het eerste metacarpale niet aanwezig is -is de pollicisatie van een deel van een andere straal aangewezen. Is de hand -behalve de duim -onbeschadigd, dan komt het tot duim maken van de wijsvinger in aanmerking. De duimreconstructie kan in een operatieve ingreep bewerkstelligd worden. De pollicisatie van de index volgens LITTLER geeft zeer bevredigende resultaten, hetgeen aan de hand van vijftien gevallen wordt aangetoond.De anatomie van de hand, de historische ontwikkeling van de verschillende duimreconstructies, de preciese operatieve techniek van de pollicisatie der index worden beschreven. Vijftien geopereerde gevallen worden besproken, evenals de resultaten. Als voornaamste conclusie wordt gesteld, dat geen andere methode van duimreconstructie betere resultaten geeft dan de pollicisatie van de index. ... Zie: Samenvatting
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Eerland, L.D., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning27-apr-1966
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 1966

  Citeer dit