Het uitgestelde legaat ‘ter grootte van de legitieme portie’

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerJBN 2019/17
Pagina's (van-tot)9-11
Aantal pagina's3
TijdschriftJuridische Berichten Notariaat
Volume2019
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1-apr-2019

Citeer dit