Het vermaledijde managementdenken in de publieke sector

Jan van Helden*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  61 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het artikel gaat over de uitdagingen om professionele organisaties in de publieke sector aan te sturen op grond van resultaten. De rechtspraak in Nederland fungeert als case. Het artikel bespreekt ook de implicaties van deze case voor andere soorten publieke sector organisaties waarin professionals werken
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1-4
  Aantal pagina's4
  TijdschriftTPC - Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control
  Volume2020
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 25-feb.-2020

  Citeer dit