Het verslag van de Raad van Commissarissen. Enige bespiegelingen over de juridische status en van rechtsvergelijkende aard

J. Biesheuvel-Hoitinga, A.A. Bootsma, J.B.S. Hijink

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)122 - 129
  TijdschriftTijdschrift voor Jaarrekeningenrecht
  Volume2011
  Nummer van het tijdschrift4/5
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit