Het vertalen van straattaal (II)

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  In deel I van dit tweeluik, verschenen in Filter 21:3, is ingegaan op een aantal eigenschappen en functies van straattaal in het algemeen en Franse straattaal in het bijzonder. Ook is aangegeven hoe dit taalgebruik, met al zijn spreektaalkenmerken, in actuele Franse ‘straatliteratuur’ verwerkt is. Daarbij is gebleken dat deze in allerlei opzichten tegendraadse taalvariëteit vooral bijdraagt tot het uitdrukken van de rebelse identiteit1 van de sprekers. Ging het in het eerste deel van het tweeluik om originele teksten, in dit tweede deel verschuift het zwaartepunt naar vertalingen. Welke opties staan er ter beschikking om vertaalproblemen in (Franse) straatliteratuur op te lossen, en hoe gaan vertalers hier in de praktijk mee om? Daartoe zal onder meer worden nagegaan in hoeverre kennis van de Nederlandse straattaal en -literatuur behulpzaam is bij het vertalen.
  Vertaalde titel van de bijdrageThe translation of urban youth slang
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)21-36
  Aantal pagina's16
  TijdschriftFilter, Tijdschrift over vertalen
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit