Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en art. 6:162 BW

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1-10
  Aantal pagina's10
  TijdschriftIER
  Volume2013
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - mrt.-2013

  Citeer dit