Het verzorgen van een partner met multiple sclerose of kanker

M. Hagedoorn, Abraham (Bram) Buunk, R.G. Kuijer, J.F. Ybema, G.M. De Jong, Th Wobbes, R. Sanderman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)233 - 243
Aantal pagina's11
TijdschriftGedrag & Gezondheid
Volume5
StatusPublished - 1999

Citeer dit