Het vetemboliesyndroom na gecementeerde totale heupartroplastiek of kophalsprothese.

Jos Snoek, S.T. Hokwerda, M. Bos, G.D. Nossent, R. Deutman

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)5-11
  Aantal pagina's7
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Orthopedie
  Volume9
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit