Het volksgeloof der kameraden. Vladimir Basilov over sjamanisme in de Sovjet-Unie

Yme Kuiper, Gerrit Jan Zwier

  OnderzoeksoutputPopular

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)39-41
  Aantal pagina's3
  TijdschriftIntermediair
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit