Het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein: wat werkt?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerGst. 2021/106
Pagina's (van-tot)634-643
Aantal pagina's10
TijdschriftDe Gemeentestem
Volume2021
Nummer van het tijdschrift7527
StatusPublished - 2021

Citeer dit