Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Onderzoek naar veelbelovende werkwijzen levert bouwstenen op

Arnt Mein*, Heinrich Winter, Bert Marseille, F. Aslimani, Marc Wever, Paulien de Winter

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftSociaal Bestek
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2-sep.-2021

Citeer dit