Het voorstel voor een Nederlandse Wet inzake de bescherming van Antarctica

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageThe proposal of a Dutch law on the protection of Antarctica
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)7-12
Aantal pagina's6
TijdschriftMilieu & Recht
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit