Het voorstel voor een Nederlandse Wet inzake de bescherming van Antarctica

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageThe proposal for a Dutch law on the protection of Antarctica
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-55
Aantal pagina's16
TijdschriftCircumpolar Journal
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit