Het voortzetten van verliesgevende activiteiten in rechtsvergelijkend perspectief.

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)285 - 290
Aantal pagina's6
TijdschriftTVVS
StatusPublished - 1994

Citeer dit