Het waardenpatroon van de Nederlandse bevolking. Een verkenning naar de plaats van de categorie 'waarde' in de sociologische theorie en het onderzoek

Pieter Brandsma

Onderzoeksoutput

129 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het (recente) verleden zijn er twijfels gerezen aan de waarde van veel onderzoek van de publieke opinie en zg. “attitude-onderzoek”, gezien de weinig gunstige ervaringen met het verband tussen het feitelijke gedrag en de resultaten van die metingen. Als we als een van de belangijkste opgaven van de sociale wetenschappen het begrijpen van het sociaal gedrag van de mens zien, is het van belang inzicht te krijgen in de determinanten van dat sociaal gedrag - en een van de belangrijke determinanten wordt gevormd door de waarden. […] We concluderen dat het zinvol zou zijn een verkennende studie naar waarden en waardensystemen in te stellen, met als motivatie bovengenoemde twijfels aan de validiteit van de resultaten van het sociaalwetenschappelijk onderzoek plus de overtuiging, dat de kennis van de waarden de kwaliteit van de sociologische analyse ten goede zou komen. ... Zie: Pagina 276
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Gadourek, I, Supervisor
Datum van toekenning23-jun-1977
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1977

Citeer dit