Het Westerholt: IV. Veranderingen in de graslandvegetatie bij beweiden en hooien

J.H. Dallinga, P. Tjaden, J.P. Bakker

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)77-86
Aantal pagina's10
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume84
StatusPublished - 1982

Citeer dit