Het Westerholt: V. Veranderingen in de heidevegetatie bij beweiden

J.H. Dallinga, P. Tjaden, J.P. Bakker

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)113-120
Aantal pagina's8
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume84
StatusPublished - 1982

Citeer dit