Het wetshistorisch argument van de Hoge Raad in Rabobank/Reuser

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

207 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)121-145
Aantal pagina's24
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXXIII
StatusPublished - 2016

Citeer dit