Het wetsvoorstel deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade. Een verkenning.

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 254 - 259
TijdschriftMaandblad voor Vermogensrecht
Volumenr. 11
StatusPublished - 2008

Citeer dit