Het Wierdense veld: Wel of niet aanwijzen als Natura 2000-gebied? Een juridische ‘quick-scan’ (onderzoek in opdracht van De Twaalf Landschappen en Stichting Landschap Overijssel

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijTilburg University
StatusPublished - 23-okt.-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit