Het wonder van de krant. Recensie van: Annet Mooij, Dag in dag uit. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant vanaf 1980 (Amsterdam: De Bezige Bij 2011)

    OnderzoeksoutputAcademic

    Originele taal-2Dutch
    TijdschriftDe Nieuwe Reporter
    StatusPublished - 11-okt-2011

    Citeer dit