Het ‘wondermiddel’ binnen de landinrichting: De titelzuivering en haar gevolgen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TijdschriftLand- en Tuinbouwbulletin
Volume2019
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit