HETEROGENEITY OF RAT HEPATOCYTES IN BILE-ACID AND DBSP TRANSPORT STUDIED AFTER INDUCTION OF SELECTIVE ACINAR DAMAGE BY N-HYDROXY-2-ACETYLAMINOFLUORENE AND CARBON-TETRACHLORIDE

GMM GROOTHUIS*, JG WEITERING, KPT KEULEMANS, MJ HARDONK, DKF MEIJER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)310-318
Aantal pagina's9
TijdschriftNaunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology
Volume322
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1983

Citeer dit