HI ROTATION CURVES OF GALAXIES

R SANCISI*, TS VANALBADA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)67-81
Aantal pagina's15
TijdschriftIau symposia
Nummer van het tijdschrift117
StatusPublished - 1987

Citeer dit