Hierarchical Self-Assembly in Supramolecular Double-Comb Diblock Copolymer Complexes

Martin Faber, Anton H. Hofman, Evgeny Polushkin, Gerhard Alberda van Ekenstein, Jani Seitsonen, Janne Ruokolainen, Katja Loos*, Gerrit ten Brinke

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)500-517
Aantal pagina's18
TijdschriftMacromolecules
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 22-jan.-2013

Citeer dit