High-accuracy relativistic coupled cluster calculations for the heaviest elements

Anastasia Borschevsky, Ephraim Eliav, Uzi Kaldor

OnderzoeksoutputAcademic

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelHandbook of Relativistic Quantum Chemistry
RedacteurenWenjian Liu
UitgeverijSpringer Berlin Heidelberg
Pagina's825-855
Aantal pagina's31
ISBN van elektronische versie978-3-642-40766-6
ISBN van geprinte versie978-3-642-40765-9
StatusPublished - 2016

Citeer dit