High-demand tasks show that ACL reconstruction is not the only factor in controlling range of tibial rotation: a preliminary investigation

Mark Zee*, Michele Keizer, Jos van Raaij, Juha Hijmans, Inge van den Akker-Scheek, Ron Diercks

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-demand tasks show that ACL reconstruction is not the only factor in controlling range of tibial rotation: a preliminary investigation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Keyphrases