High-Dose Chemotherapy With Hematopoietic Stem Cell Transplant in Patients With High-Risk Breast Cancer-Reply

Tessa G Steenbruggen, Lars C Steggink, Gabe S Sonke*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1299-1300
  Aantal pagina's12
  TijdschriftJAMA oncology
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusE-pub ahead of print - 4-jun-2020

  Citeer dit