High expression of B-cell receptor inducible gene BIC in all subtypes of Hodgkin lymphoma

Anke van den Berg, Bart-Jan Kroesen, K. Kooistra, Doetje de Jong, J. Briggs, T. Blokzijl, S. Jacobs, J. Kluiver, Arjan Diepstra, Ewerton Maggio, Sibrand Poppema

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

208 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)20-28
Aantal pagina's9
TijdschriftGENES CHROMOSOMES & CANCER
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mei-2003

Citeer dit