High expression of TIAF-1 in chronic kidney and liver allograft rejection and in activated T-helper cells

J. Van der Leij, Anke van den Berg, E.W.J.A. Albrecht, T. Blokzijl, R Roozendaal, A.S.H. Gouw, Koert de Jong, Coen Stegeman, H. van Goor, N.S. Chang, Sibrand Poppema

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2076-2082
Aantal pagina's7
TijdschriftTransplantation
Volume75
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 27-jun-2003

Citeer dit