High-flow nasal cannula for COVID-19 patients: risk of bio-aerosol dispersion

Judith Elshof*, Rutger H.J. Hebbink, Marieke L. Duiverman, Rob Hagmeijer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  50 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Undefined/Unknown
  Artikelnummer2003004
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEuropean Respiratory Journal
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1-okt-2020

  Citeer dit