High-Frequency Biomarker Measurements of Troponin, NT-proBNP, and C-Reactive Protein for Prediction of New Coronary Events After Acute Coronary Syndrome BIOMArCS Study

BIOMArCS Investigators

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)134-136
Aantal pagina's3
TijdschriftCirculation
Volume139
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2-jan.-2019

Citeer dit