High frequency of early colorectal cancer in inflammatory bowel disease

M. W. M. D. Lutgens, F. P. Vleggaar*, M. E. I. Schipper, P. C. F. Stokkers, C. J. van der Woude, D. W. Hommes, D. J. de Jong, G. Dijkstra, A. A. van Bodegraven, B. Oldenburg, M. Samsom

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

172 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten